Individueel begeleider PGB

Als individueel begeleider PGB, begeleid ik mensen met een psychische beperking. Vaak gaat dit ook nog eens gepaard met een licht verstandelijke beperking of met een verslaving. De vaak intensieve manier van begeleiden maakt dit onderdeel bijzonder binnen mijn dagelijkse werk.

Sommige hulpvragers zie ik twee, soms wel drie keer in de week een paar uur. De twee belangrijkste doelen zijn:

 1. Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur c.q. de het voeren van regie
 • Hulp bij het initiëren of compenseren van eenvoudige of complexe taken, besluiten nemen en gevolgen daarvan wegen
 • Hulp bij het regelen van randvoorwaarden op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen, het stimuleren tot en het voorbereiden van een gesprek met dit type instanties (dit betreft niet het meegaan naar – of aanwezig zijn bij het gesprek)
 • Hulp bij het plannen, stimuleren en voorbespreken van activiteiten
 • Hulp bij het initiëren of compenseren van op/bijstellen van dag/weekplanning; dagelijkse routine
 • Inzicht geven in (mogelijke) gevolgen van besluiten
 • Hulp bij zich aan regels, afspraken houden, corrigeren van besluiten of gedrag
 1. Het ondersteunen van praktische vaardigheden/handelen ten behoeve van zelfredzaamheid
 • Hulp bij het uitvoeren of overnemen van eenvoudige of complexe taken/activiteiten, of bij het oplossen van praktische problemen die buiten de dagelijkse routine vallen
 • Hulp bij het uitoefenen van vaardigheden die geleerd zijn tijdens AWBZ- of GGZ-behandeling
 • Hulp bij het beheren van (huishoud) geld
 • Hulp bij de administratie (alleen in de zin van oefenen, niet overnemen)
 • Hulp bij openbaar vervoer gebruik (alleen in de zin van oefenen)
 • Hulp bij of overnemen van post openmaken, voorlezen en regelen afhandeling praktische zaken
 • Hulp bij of overnemen van oppakken, aanreiken, verplaatsen van noodzakelijke dingen zoals het oppakken van dingen die op de grond zijn gevallen zoals een leesbril, het aanreiken van dingen die buiten bereik zijn geraakt zoals een kussen, het verplaatsen van een boek, telefoon e.d.
 • Hulp bij het stimuleren en plannen van contact in persoonsgebonden omgeving
 • Hulp bij communicatie in de persoonsgebonden omgeving

Ik ben een individueel begeleider die werkt vanuit vertrouwen en passie. Om mijn professionaliteit te waarborgen ben ik in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) , ben ik ingeschreven bij het kwaliteitsregister Jeugd en werk ik samen met een externe onafhankelijke partij voor het behandelen van mogelijk klachten. Dus mocht u onverhoopt klachten hebben over mijn werk dan kunt u zich richten tot www.solopartners.nl ,zij nemen dan uw klacht in behandeling.